AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ANKETA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Otevírání obálek se žádostmi o pronájem bytů formou výběrového řízení - 4. prosince 2017

27. 11. 2017
Zájemci o pronájem bytů, kteří se přihlásili během měsíce listopadu do výběrového řízení na pronájem bytů se 4. prosince zúčastní otevírání obálek, které se koná v 15:30 hod. v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku výběrového řízení rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém zasedání 14. prosince 2017. Do dalšího, prosincového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. prosince 2017.


Veřejná projednávání podaných žádostí o pronájem nebytových prostor - 27. listopadu 2017

20. 11. 2017
Všem zájemcům o nebytové prostory oznamujeme, že dne 27. listopadu 2017 proběhnou veřejná projednávání podaných žádostí:

- ve 14.00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1795/25 (bývalá restaurace Šťastný šnek),
- ve 14.30 hodin nebytový prostor v domě S.K.Neumanna 532/3 (bývalá prodejna hudebnin),
- v 15.00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1761/14 (bývalá prodejna oděvů).

Veřejná projednávání se budou konat v uvedeném čase v místnosti č. 235, 2. poschodí, radnice nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr či upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Blíží se termín pro podání žádosti do listopadového kola VŘ na pronájem bytů

16. 11. 2017
Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky připomínáme, že do listopadového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. listopadu 2017 podáním žádosti na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6.

Se zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se uvidíme následující pondělí při otevírání obálek, tzn. 4. prosince 2017 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. O výsledku výběrového řízení rozhodne rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání, tedy 14. 12. 2017. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet začátkem měsíce ledna.

Velmi doporučujeme nezávaznou prohlídků bytů, kterou je možné si dohodnout s makléřkou telefonicky - 778 880 734.