AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

19. 12. 2016
Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky připomínáme, že do prosincového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. prosince 2016 do 15-té hodiny podáním žádosti na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Se zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se uvidíme v novém roce 2017. Otevírání obálek se koná 2. ledna 2017 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během února příštího roku. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřkou na tel.: 720 966 853. Přejeme Vám všem klidné a pohodové svátky!


Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory 12. 12. 2016

5. 12. 2016
Všem zájemcům o nebytové prostory, resp. část jednotky na adrese 28. října 2610/902 dosud stavebně určenou jako prodejna galanterie, pracoviště stavební spořitelny a kuchyňské studio - prodej nábytku o výměře 289,45 m2, umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 2592, 2609, 2610 ul. 28. října č. o. 149, 151, 153, na pozemku parc. č. 4020, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.00 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory dne 12. 12. 2016

5. 12. 2016
Všem zájemcům o nebytové prostory umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1854 ul. Reální č. o. 4, na pozemku parc. č. 452/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (prodejna) o výměře 118,79 m2 oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.30 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.