AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ANKETA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Veřejná projednávání podaných žádostí o pronájem nebytových prostor - 25. října 2017

16. 10. 2017
Všem zájemcům o nebytové prostory oznamujeme, že dne 25. října 2017 proběhnou veřejná projednávání podaných žádostí:

- v 10.00 hodin nebytový prostor v domě Nádražní 1265/24(bývalá prodejna zdravého spaní),

- v 10.30 hodin nebytový prostor v domě S.K.Neumanna 532/3(bývalá prodejna hudebnin),

- ve 11:00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1795/25 ( restaurace v pasáži Vesmír)

Veřejná projednávání se budou konat v uvedeném čase v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr či upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Otevírání obálek se žádostmi o pronájem bytů formou výběrového řízení - 2. října 2017

2. 10. 2017
Zájemci o pronájem bytů, kteří se přihlásili během měsíce září do výběrového řízení na pronájem bytů se 2. října zúčastní otevírání obálek, které se koná v 15:30 hod. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Vzhledem k většímu zájmu žadatelů jsme tentokrát připravili větší místnost - dvoranu, v 1. nadzemním podlaží levého křídla radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6 v centru města. Vstup do dvorany je vlevo vedle hlavního vchodu do radnice.


Chcete bydlet v centru Ostravy?

1. 10. 2017