NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ

AKTUALITY

23.7.2021

PRODEJ JEDNOTEK

16.7.2021

Uzávěrka příjmu žádostí o pronájem nebytového prostoru v domě Výstavní 2593/1

Všechny zájemce o pronájem nebytového prostoru v domě Výstavní 2593/1 v Moravské Ostravě informujeme, že příjem žádostí o pronájem tohoto prostoru končí 26. 7. 2021.

Prostor právě prochází úpravou - probíhá výměna výkladců a oken.

27.1.2020

Prodejní stánky na Jiráskově náměstí

Máte zájem o prodej svého zboží, výrobků na Jiráskově náměstí v centru Ostravy?

14.10.2019

Obecná doporučení pro reklamu

Město Ostrava vydává manuál, který ukazuje, jak správně pracovat s venkovní reklamou. Doporučuje správné postupy a příklady, aby reklama byla čitelná, přehledná, vkusná a efektivní. Ostrava tak začíná řešit reklamní smog na svém území.

Chce chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru, jeho jedinečnost a genius loci.

28.6.2018

Prohlídky bytů a nebytových prostor v průběhu prázdnin

Na základě rozhodnutí Rady MOb MOaP o pronájmu bytů a nebytových prostor v rámci došlých žádostí, došlo 29. června 2018 k úpravě nabídky volných bytů a nebytových prostor k pronájmu.

Připomínáme, že dne 6. srpna 2018 je uzávěrka červencového kola výběrového řízení na pronájem bytů. Přihlásit se je možné do 17-té hodiny podáním žádosti spolu s příslušnými dokumenty v zalepené a označené obálce na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6.

Se všemi zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se uvidíme následující pondělí při otevírání obálek, tzn. 13. srpna 2018 v 15.30 hodin. Účast žadatelů při otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase.

Po zasedání Rady MOb MOaP, která na svém zasedání dne 16. 8. 2018 rozhodne o pronájmu bytů na základě došlých žádostí, bude nabídka bytů k pronájmu upravena.

Z důvodu plánovaných dovolených nebudou prohlídky bytů a nebytových prostor ve dnech 6. - 21. srpna 2018 možné!

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny!

21.5.2018

25. května 2018

27.11.2017

Otevírání obálek se žádostmi o pronájem bytů formou výběrového řízení - 4. prosince 2017

Zájemci o pronájem bytů, kteří se přihlásili během měsíce listopadu do výběrového řízení na pronájem bytů se 4. prosince zúčastní otevírání obálek, které se koná v 15:30 hod. v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku výběrového řízení rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém zasedání 14. prosince 2017. Do dalšího, prosincového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. prosince 2017.

20.11.2017

Veřejná projednávání podaných žádostí o pronájem nebytových prostor - 27. listopadu 2017

Všem zájemcům o nebytové prostory oznamujeme, že dne 27. listopadu 2017 proběhnou veřejná projednávání podaných žádostí:

- ve 14.00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1795/25 (bývalá restaurace Šťastný šnek),
- ve 14.30 hodin nebytový prostor v domě S.K.Neumanna 532/3 (bývalá prodejna hudebnin),
- v 15.00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1761/14 (bývalá prodejna oděvů).

Veřejná projednávání se budou konat v uvedeném čase v místnosti č. 235, 2. poschodí, radnice nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr či upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

16.11.2017

Blíží se termín pro podání žádosti do listopadového kola VŘ na pronájem bytů

Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky připomínáme, že do listopadového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. listopadu 2017 podáním žádosti na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6.

Se zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se uvidíme následující pondělí při otevírání obálek, tzn. 4. prosince 2017 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. O výsledku výběrového řízení rozhodne rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání, tedy 14. 12. 2017. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet začátkem měsíce ledna.

Velmi doporučujeme nezávaznou prohlídků bytů, kterou je možné si dohodnout s makléřkou telefonicky - 778 880 734.

16.10.2017

Veřejná projednávání podaných žádostí o pronájem nebytových prostor - 24. října 2017

Všem zájemcům o nebytové prostory oznamujeme, že dne 24. října 2017 proběhnou veřejná projednávání podaných žádostí:

- v 10:00 hodin nebytový prostor v domě Nádražní 1265/24(bývalá prodejna zdravého spaní),

- v 10:30 hodin nebytový prostor v domě S.K.Neumanna 532/3(bývalá prodejna hudebnin),

- v 10:45 hodin nebytový prostor v domě Nádražní 694/80 (bývalá prodejna potravin),

- v 11:00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1795/25 ( restaurace v pasáži Vesmír)

- v 11:30 hodin nebytový prostor v domě Nádražní 1767/42 (bývalá prodejna elektra)

Veřejná projednávání se budou konat v uvedeném čase v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr či upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

19.4.2017

Aktuální termín pro podání žádosti na pronájem bytů a otevírání obálek

Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky připomínáme, že do dubnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. dubna 2017 do 15-té hodiny podáním žádosti na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Se zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se uvidíme následující den při otevírání obálek, tzn. 26. dubna 2017 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během června. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřkou na tel.: 720 966 853.

30.3.2017

Otevírání obálek březnového kola 2017

Připomínáme všem žadatelům, kteří do 27. března 2017 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že otevírání obálek se koná v pondělí 3. dubna 2017 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku výběrového řízení rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém zasedání 6. dubna 2017. Dne 7. dubna 2017 bude naše nabídka bytů aktualizována a do dalšího, dubnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. dubna 2017.

15.2.2017

Nový termín otevírání obálek žádostí o byt

Všem zájemcům o bydlení v části Moravská Ostrava a Přívoz oznamujeme, že došlo ke změně termínu otevírání obálek. Původní termín 6. 3. 2017 byl změněn. Nový termín otevírání obálek došlých žádostí je stanoven na 2. března 2017.Všem žadatelům o byt, kteří do 27. února 2017 podají žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů sdělujeme, že otevírání obálek se koná ve čtvrtek 2. března 2017 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku výběrového řízení rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce dubna. Do dalšího, březnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. března 2017.

28.1.2017

Termín pro otevírání obálek žádostí o pronájem bytu v lednu 2017

Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. ledna 2017 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že otevírání obálek se koná v pondělí 30. ledna 2017 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku výběrového řízení rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce března. Do dalšího, únorového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. února 2017.

19.12.2016

Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky připomínáme, že do prosincového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. prosince 2016 do 15-té hodiny podáním žádosti na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Se zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se uvidíme v novém roce 2017. Otevírání obálek se koná 2. ledna 2017 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během února příštího roku. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřkou na tel.: 720 966 853. Přejeme Vám všem klidné a pohodové svátky!

5.12.2016

Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory 12. 12. 2016

Všem zájemcům o nebytové prostory, resp. část jednotky na adrese 28. října 2610/902
dosud stavebně určenou jako prodejna galanterie, pracoviště stavební spořitelny a kuchyňské studio - prodej nábytku o výměře 289,45 m2,
umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 2592, 2609, 2610 ul. 28. října č. o. 149, 151, 153, na pozemku parc. č. 4020, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.00 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

5.12.2016

Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory dne 12. 12. 2016

Všem zájemcům o nebytové prostory umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1854 ul. Reální č. o. 4, na pozemku parc. č. 452/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (prodejna) o výměře 118,79 m2 oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.30 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


21.11.2016

Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory

Všem zájemcům o nebytové prostory na adrese Nádražní 633/91, jednotka č. 633/901 o velikosti 114,22 m2 oznamujeme, že dne 28. listopadu 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.00 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava.
Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

26.10.2016

Termín pro otevírání obálek žádostí o pronájem bytu

Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. října 2016 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 31. října 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce prosince. Do dalšího, listopadového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do pátku 25. listopadu 2016.

18.10.2016

Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory

Všem zájemcům o níže uvedené nebytové prostory oznamujeme, že dne 26. října 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí o nebytové prostory v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava.
V 9:00 hodin nebytový prostor Na Hradbách 19922/15, jednotka 1922/901 a
v 9:30 hodin nebytový prostor Tyršova 1775/28, jednotka 1775/901.

Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

27.9.2016

Termín pro otevírání obálek žádostí o pronájem bytů

Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 26. září 2016 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 3. října 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce listopadu. Do dalšího, říjnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. října 2016.

21.9.2016

Časový harmonogram

Časový harmonogram průběhu
výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek
konaného v termínu 23.9.2016


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz prostřednictvím odboru majetkového informuje, že uvedené výběrové řízení bude probíhat v budově úřadu, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 2. patro, zasedací místnosti č. 235 dle následujícího časového harmonogramu:

9.00 – 9.45 hod.: otevírání obálek s nabídkami účastníků, jejich posouzení z hlediska úplnosti splnění vyhlášených podmínek výběrového řízení a jejich rozdělení podle jednotek, k nimž se jednotlivé nabídky vztahují.

9.45 – 9.50 hod.: podpis neodvolatelného návrhu na uzavření kupní smlouvy vztahující se k jednotce č. 2149/6 v budově č.p. 2149, k. ú. Moravská Ostrava (Spodní 28)

10.00 – 10.20 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1529/6 v budově č.p. 1529, k. ú. Moravská Ostrava (Senovážná 4), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

10.20 – 10.40 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1987/1 v budově č.p. 1987, k. ú. Moravská Ostrava (Havířská 13), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

10.40 – 11.00 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 497/11 v budově č.p. 497, k. ú. Moravská Ostrava (Janovského 7), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

11.00 – 11.30 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1516/9 v budově č.p. 1516, k. ú. Moravská Ostrava (28.října 106), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

11.30 – 12.00 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1516/14 v budově č.p. 1516, k. ú. Moravská Ostrava (28.října 106), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

12.00 – 12.30 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1516/8 v budově č.p. 1516, k. ú. Moravská Ostrava (28.října 106), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

12.30 – 13.00 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1870/7 v budově č.p. 1870, k. ú. Moravská Ostrava (Verdunská 11), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

13.00 – 13.45 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1870/1 v budově č.p. 1870, k. ú. Moravská Ostrava (Verdunská 11), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.

12.9.2016

Prodlužujeme termín přijímání nabídek na prodej bytů do úterý 20. září

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek v ulicích Havířská 13, Janovského 7, Senovážná 4, Spodní 28, tří bytů v ulici 28. října 106 a dvou bytů v ulici Verdunské 11.
Obálky s nabídkami je nutné doručit na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nejpozději dne 20. září do 14 hodin na adresu nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 729 29. Žádosti musí být v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení - prodej volných jednotek“ a „NEOTEVÍRAT“ s uvedením zpáteční adresy žadatele. Podrobné informace naleznete na www.moap.cz v sekci „úřední deska“, č. oznámení 515/2016 a www.nemovitostimoap.cz.

5.9.2016

Prohlídka bytů určených k prodeji

Během dnešního odpoledne, tj. 5. září 2016 v době od 15.00 do 17.15 hodin, proběhne prohlídka bytů určených k prodeji. Konkrétní časy prohlídek jsou uvedeny pod každým z bytů k prodeji a také zde: http://nemovitostimoap.cz/data/formulare/pages/oznameni-o-vyberovem-rizeni-a-jeho-podminkach-vc.-priloh.pdf
Další termín hromadných prohlídek se koná příští týden v pondělí 12. září 2016 v době od 9.00 do 11.15 hodin.

19.8.2016

Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

Do srpnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. srpna 2016 do 15-té hodiny podáním žádosti na podatelně radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6.

Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 29. srpna 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase.

Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce října. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 720 966 853.

1.8.2016

Nové kontaktní místo

Vážení klienti,
otevřeli jsme pro Vás nové kontaktní místo na Tyršové ul. č. 14.
Více ...

25.7.2016

Termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů

Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. července 2016 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 1. srpna 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná.
O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce září. Do dalšího, srpnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. srpna 2016 do 17-té hodiny.

18.7.2016

Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

Do červencového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. července 2016 do 17-té hodiny. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 1. srpna 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná. Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase.

Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce září. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 720 966 853.

27.6.2016

Prodeje bytů

Právě jsme pro vás aktualizovali informace o výběrovém řízení na prodej devíti volných bytových jednotek, které proběhne během měsíce září t.r. Bližší informace, vč. minimálních kupních cen a fotografií naleznete na stránkách www.nemovitostimoap.cz v sekci byty - prodej.

7.6.2016

Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

Do červnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. června 2016 - do 17-ti hodin . Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 29. 6. 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce srpna. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264.

28.5.2016

Otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 29. 6. 2016 v 15:30 hodin

Žadatelé, kteří se přihlásili do červnového kola výběrového řízení na pronájem bytů se zúčastní otevírání obálek, které se koná ve středu 29. červnaa 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235 ve 3. nadzemním podlaží radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. E. Beneše 555/6. Připomínáme, že účast žadatelů při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce srpna. Do dalšího - červencového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. července.

2.3.2016

Upraveny termíny a čas otevírání obálek pro rok 2016

Upravili jsme termíny otevírání obálek pro žadatelé o pronájem bytů formou výběrového řízení pro rok 2016. Aktuální termíny naleznete v žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytů. Zároveň je změněn čas začátku otevírání obálek na 15:30 hod.

4.2.2016

Aktualizace bytů k pronájmu

Aktualizovali jsme pro vás nabídku volných bytů k pronájmu. Do výběrového řízení na pronájem bytů je možno se přihlásit do 25. února, kdy je nejzazší termín pro odevzdání obálek do únorového kola VŘ. Úspěšní žadatelé z tohoto kola mohou v dubnu bydlet. Domluvte si prohlídku bytů s makléřem telefonicky - 702 018 264. Zásady pro pronájem bytů naleznete v příloze pod každým zveřejněným bytem. Vratná kauce je rovna trojnásobku navrhovaného nájemného.

21.9.2015

Dražba volných bytů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 10.00 hodin proběhne dražba bytů v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dražba bude probíhat, jako již tradičně, v prostorách hotelu Mercure na Českobratrské ulici. Registrace na místě od 9:00 hod.

31.3.2015

Veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory - čtvrtek 2. dubna 2015

2. dubna 2015 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava:


11:00 hodin - S. K. Neumanna 609/8, o výměře 281,14 m², v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží po společnosti SANOX CZ. s. r. o. (jídelna zdravé výživy).

Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

9.3.2015

Prohlídky bytů a nebytových prostor

V termínu 11. - 23. března kontaktujte pro informace o pronájmech bytů pana Adamovského, tel.: 599 442 884, adamovsky@moap.ostrava.cz.
Ohledně pronájmu nebytových prostor poskytne v uvedeném termínu informace Ing. Gawlová, tel.: 702 018 267, gawlova@moap.ostrava.cz.

30.10.2014

Dražba uvolněných bytů v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

V pátek 31. 10. 2014 od 10.00 hodin proběhne dražba bytů v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dražba bude probíhat, jako již tradičně, v prostorách hotelu Mercure na Českobratrské ulici. Registrace na místě od 8:30 hod.

2.10.2014

Nabídka bytů k prodeji

Aktualizovali jsme pro vás nabídku volných bytů k prodeji. Na stránkách www.nemovitostimoap.cz naleznete informace o chystané dražbě volných bytů, která se koná 31. 10. 2014, dražební vyhlášky i termíny prohlídek.

29.8.2014

Stěhování radnice

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se stěhuje. Ve dnech 9. – 12. září bude úřad z důvodu stěhování uzavřen. Prosíme, abyste vyřizování svých záležitostí odložili na jiný termín. Od 15. 9. 2014 bude radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sídlit na adrese náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava, tel.: 599 444 444.

19.5.2014

Prohlídka bytů a nebytovových prostor určených k prodeji

V úterý 20. května odpoledne je možné si prohlédnout byty a nebytové prostory k dražbě, která se koná 5. června. Konkrétní časy jsou uvedeny pod každým z bytů (nebytů) k prodeji zde na webu.

7.4.2014

Prohlídka bytů č. 16 a 26 v domě Varenská 38

Ve středu 9. 4. 2014 v 16:00 hodin je možné si prohlédnout byty velikosti 0+1 a 3+1 v domě na ul. Varenská 38. Další prohlídky bytů je možné domluvit telefonicky s makléřem - 702 018 264 individuálně.

1.4.2014

Veřejné dražby bytových a nebytových prostor budou zahájeny v červnu

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém jednání dne 27. března 2014 rozhodla o společnosti, která bude provádět veřejné dražby vybraného majetku. Dražby chceme zajistit v červnu.

„Rozhodli jsme se, že nabídneme některé pro nás nezajímavé a dlouhodobě volné bytové a nebytové jednotky formou veřejných dražeb. Jejich prodej byl schválen zastupitelstvem už v září loňského roku a až dosud jsme intenzivně hledali vhodnou dražební společnost splňující veškeré podmínky veřejné zakázky. Provedli jsme rozsáhlý průzkum trhu. Zajímala nás především firma, která v posledních třech letech dražila nemovitosti pro územně samosprávný celek a má v této oblasti bohaté zkušenosti i vzhledem k objemu zajištěných zakázek. Partnerem obvodu se stává Ostravská aukční síň, která dražby prvních patnácti bytů a tří nebytových prostor zahájí v červnu,“ říká místostarostka Petra Bernfeldová.

Vybraná aukční síň působí na trhu s nemovitostmi od roku 1993. Aukční síň zpracuje dražební vyhlášku, zajistí odhad ceny a před každou dražbou zveřejní informace minimálně v některém z regionálních deníků. „Věříme, že prostory, o něž nebyl dlouhodobě zájem, konečně najdou nové majitele a pokladna se z těchto prodejů doplní o tolik potřebné finanční částky, které posílí údržbu a opravy stávajícího bytového fondu,“ doplnila místostarostka.

10.3.2014

Pilotní projekt "Byty pro studenty" odstartován

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nabízí studentům k pronájmu prvních 6 bytů v domech v ulici Jílová 27, 31 a 33. Jedná se o bytové jednotky o velikosti 3+1. V případě zájmu hodláme vytipovat a opravit další byty vhodné pro studentské bydlení.
Pilotní projekt „Byty pro studenty“ byl odstartován

Pronájem probíhá formou standardního výběrového řízení (zveřejněno na www.nemovitostimoap.cz). Mimo běžně požadované doklady, žadatel musí předložit i potvrzení o studiu. Minimální nájemné je stanoveno na 25 Kč/m²/měsíc.

„V závěru loňského roku jsme schválili snížení nájemného v lokalitě ulic Jílová, Spodní a Vaškova v Přívoze na částku 35 korun za metr čtvereční měsíčně, a to na dobu dvou let. Byty pro studenty nabízíme za ještě výhodnější cenu. Naším záměrem je vrátit zpět do Přívozu kvalitní a do určité míry zajímavé bydlení pro nájemníky, kteří si prostě nemohou z nejrůznějších důvodů pořídit dražší bydlení například v centru města. Zájem o byty v této lokalitě se v poslední době zvýšil. Právě vysokoškoláci se na nás obraceli s žádostmi o levnější pronájmy v obecních bytech. Vycházíme jim tedy vstříc a věříme, že mladí lidé najdou zatím na Jílové ulici příjemné místo ke studentskému životu,“ říká místostarostka Petra Bernfeldová.

11.2.2014

Maximální počet osob v bytech

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém 69. zasedání usnesením č. 4463/RMOb1014/69/14 rozhodla v souladu s ustanovením § 2272 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanovit maximální počet osob v nájemcově domácnosti, který lze považovat za přiměřený velikosti bytu a který nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách takto:
byt o velikosti
0+1 1 - 2 os.,
1+1 2 os.,
2+1 do 60 m² 2 os.,
2+1 nad 60 m² 3 os.,
3+1 do 90 m² 4 os.,
3+1 nad 90 m² 5 os.,
4+1 nad 90 m² 5 - 6 os.

Tento web navštívilo již 1350262 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1350262  uživatelů.