NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Dne 30. září 2020 končí lhůta pro podávání žádostí v rámci programu COVID – Nájemné!

Vážení nájemci nebytových prostor,

dovolujeme si Vás upozornit, že za dva týdny končí lhůta pro podávání žádostí o slevu z nájemného nebytových prostor v rámci dotačního programu COVID – Nájemné!

K datu 15. září 2020 jsme uzavřeli 234 dodatků ke smlouvám a čestná prohlášení pro dotaci z Ministerstva obchodu a průmyslu podepsalo 53 podnikatelů. Využijte tuto příležitost, čas máte jen do 30. září 2020! Počítejte však i s časovou rezervou, protože zpracování čestného prohlášení je procesně náročné. Kontaktní osobou pro nájemce je za MOaP paní Renáta Vojáčková, referent majetkové správy, M: rvojackova@moap.ostrava.cz, T: 599 442 885.

Podstatou projektu COVID – Nájemné je participace: pronajímatel (MOb MOaP) sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %. Sleva se vztahuje na období od 1. dubna do 30. června 2020. Ze strany městského obvodu jsou se všemi nájemci postupně uzavírány dodatky ke smlouvám, pak mohou podepsáním čestného prohlášení zažádat o dotaci MPO.


Tento web navštívilo již 1121928 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121928  uživatelů.