NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Možnost snížení kaucí v pronajatých nebytových prostorách - program na pomoc nájemcům nebytových prostor/prostor sloužících podnikání ve věci ekonomických dopadů krizového opatření

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 15. dubna 2020 na svém 28. mimořádném zasedání usnesením č. 1753/RMObM1822/28/20 schválila další významné opatření, kterým pomůže drobným podnikatelům.

Z důvodu zmírnění negativních dopadů krize na ekonomiku nájemců v rámci nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla u nájemců nebytových prostor svěřených v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, uzavřít s nájemcem nebytových prostor, s výjimkou nájemců garáží, reklamních panelů a štítů, který si požádá o tuto možnost písemně či prostřednictvím formuláře v termínu do 30. června 2020 "Dodatek k dohodě o složení jistoty", kterým se výše jistoty může snížit až na jednonásobek aktuálního měsíčního nájemného, včetně záloh na služby a inventáře. Prostředky pak budou vráceny žadateli do 15-ti dnů od nabytí účinnosti dodatku.

Vyplněnou podepsanou žádost lze podat prostřednictvím (vyberte jednu z možností):
- datové schránky,  (ID:c9ybfpi)

- podepsaný formulář a naskenovaný emailem na adresu: posta@moap.ostrava.cz

- vytištěný, podepsaný  formulář zaslat na adresu:  Podatelna, Úřad městského obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Kontaktní osoba:  Renáta Vojáčková, referent majetkové správy, mail: rvojackova@moap.ostrava.cz, tel: 599 442 885

Dokumenty

Tento web navštívilo již 1121910 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121910  uživatelů.