NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Poskytnutí slevy z pachtu a nájmů prostor sloužících podnikání/ nebytových prostor svěřených do správy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (COVID 19)

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 29. června 2020 na svém 31. zasedání usnesením č. 2015/RMOb1822/31/20 rozhodla  uzavřít s vybranými nájemci nebytových prostor dle zveřejněného záměru vzorové dodatky na slevu ve výši 30% aktuálního měsíčního nájemného za období od 1. 4.  do 30. 6. 2020.

a) VZOR-COVID19-01 - ke smlouvě o nájmu prostorsloužících podnikání/nebytových prostor

b) VZOR-COVID19-02 - k pachtovní smlouvě

Nájemci nebytových prostor budou pronajímatelem v průběhu července a srpna postupně vyzýváni k podpisu zmiňovaných dodatků. Kontatkováni budou referentem majetkové správy paní Renátou Vojáčkovou z telefonního čísla 599 442 885.

Dokumenty

Tento web navštívilo již 1121993 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121993  uživatelů.