AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ANKETA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK
« zpět na výpis

Snížení požadované jistoty před uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoze na svém 17. zasedání 23. 7. 2015 rozhodla přijmout výjimku z postupu dle zásad ZAS 2014 - 04 Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví stautárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - snížit požadovanou jistotu u všech nově sjednaných nájemních vztahů, o jejichž uzavření rozhodne rada městského obvodu v období od 1. 8. 2015 do doby vydání nových Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví stautárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nejdéle však do 31. 12. 2015, a to od 7 měsíců trvání nájmu na trojnásobek měsíčního nájemného za plochu bytu.