NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory 12. 12. 2016

Všem zájemcům o nebytové prostory, resp. část jednotky na adrese 28. října 2610/902
dosud stavebně určenou jako prodejna galanterie, pracoviště stavební spořitelny a kuchyňské studio - prodej nábytku o výměře 289,45 m2,
umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 2592, 2609, 2610 ul. 28. října č. o. 149, 151, 153, na pozemku parc. č. 4020, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.00 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

Tento web navštívilo již 1121873 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121873  uživatelů.