NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory dne 12. 12. 2016

Všem zájemcům o nebytové prostory umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1854 ul. Reální č. o. 4, na pozemku parc. č. 452/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (prodejna) o výměře 118,79 m2 oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.30 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Tento web navštívilo již 1121852 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121852  uživatelů.