NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Veřejná projednávání podaných žádostí o pronájem nebytových prostor - 27. listopadu 2017

Všem zájemcům o nebytové prostory oznamujeme, že dne 27. listopadu 2017 proběhnou veřejná projednávání podaných žádostí:

- ve 14.00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1795/25 (bývalá restaurace Šťastný šnek),
- ve 14.30 hodin nebytový prostor v domě S.K.Neumanna 532/3 (bývalá prodejna hudebnin),
- v 15.00 hodin nebytový prostor v domě Tyršova 1761/14 (bývalá prodejna oděvů).

Veřejná projednávání se budou konat v uvedeném čase v místnosti č. 235, 2. poschodí, radnice nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr či upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

Tento web navštívilo již 1121859 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121859  uživatelů.