NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Veřejné projednávání podaných žádostí o nájem prostoru sloužícího podnikání - 17. července 2019

Všem zájemcům o nebytové prostory oznamujeme, že dne 17. července 2019 ve 12:30 hod. proběhne v zasedací místnosti č. 235 ve 3. NP radnice na nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava veřejné projednávání podaných žádostí o nájem nebytových prostoru sloužícího podnikání:

jednotky č. 1165/901 o výměře 75,83 m2, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1165, ul. Jurečkova č. or. 6, na pozemku parc. č. 392/7, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr či upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.

Tento web navštívilo již 1121973 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121973  uživatelů.