NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PACHT AREÁLU DĚTSKÝ RÁJ NA UL. SADOVÁ

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava oznamuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, záměr propachtovat formou výběrového řízení areál „Dětského ráje“ na ul. Sadová nacházející se na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Za tímto účelem vyhlašuje výběrové řízení na pacht areálu Dětský ráj na ulici Sadová v Moravské Ostravě.

Předmětem tohoto výběrového řízení je pacht na dobu určitou 5 let areálu Dětského ráje na ul. Sadová sestávající se z nemovitých věcí vedených na listu vlastnictví č. 3000 katastrálního území Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 1038/6 o výměře 4 726 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

- pozemek parc. č. 1038/14 o výměře 144 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.

- pozemek parc. č. 1038/15 o výměře 230 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3382, jiná st.

Součástí propachtovaných nemovitých věcí jsou také dětské hrací prvky vč. pískovišť, mobiliář a oplocení.

Tento web navštívilo již 1121914 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1121914  uživatelů.