NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEBYTOVÉ PROSTORY
GARÁŽE

FORMULÁŘE

BYTY - PRONÁJEM

Čestné prohlášení
Vzor označení obálky
Prohlášení k informaci o zpracování osobních údajů
Vzory nájemních smluv
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou
Čestné prohlášení
Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů

BYTY DPS - PRONÁJEM

Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

ODEČTY VODOMĚRŮ

Odečtový list

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM

Žádost o nájem/pacht nebytových prostor od 1.9.2021
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR
Manuál umisťovaní reklamy města Ostavy
Žádost o krátkodobý nájem/výpůjčku
Smlouva o krátkodobé výpůjčce - VZOR
Smlouva o krátkodobém nájmu - VZOR

ODEČTY VODOMĚRŮ

Odečtový list

PACHT

Podmínky výběrového řízení
Přihláška do výběrového řízení
Pachtovní smlouva, vč. příloh
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením
Dohoda o složení jistoty
Výsledek výběrového řízení
Přihláška společnosti s r. o. BLUEcat house
Doplňující informace k přihlášce společnosti s r. o. BLUEcat house
Přihláška společnosti s r. o. Mrňousek CZ
Doplňující informace k přihlášce společnosti s r. o. Mrňousek CZ

DOMY - PRODEJ

POSTUP PRO PRODEJ

GARÁŽ - PRONÁJEM

Žádost o nájem nebytových prostor
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR


Tento web navštívilo již 1350166 uživatelů
Tento web navštívilo
již  1350166  uživatelů.