AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ANKETA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

FORMULÁŘE

BYTY - PRODEJ

Návrh kupní smlouvy k výběrovému řízení
Příloha č. 1 - nabídka účastníka výběrového řízení
Příloha č. 2 - prohlášení účastníka výběrového řízení

BYTY - PRONÁJEM

Vzor označení obálky
Vzory nájemních smluv
Čestné prohlášení
Prohlášení k informaci o zpracování osobních údajů
Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRODEJ

Postup pro prodej jednotky (VŘ)
Oznámení o výběrovém řízení

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM

Ceník nájemného a služeb při pronájmu dvorany radnice
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR
Žádost o nájem nebytových prostor
Smlouva o nájmu stánku na Jiráskově náměstí - VZOR
Žádost o nájem prodejního stánku na Jiráskově náměstí
Žádost o nájem/výpůjčku dvorany radnice

DĚTSKÝ RÁJ - PACHT

Podmínky výběrového řízení
Přihláška do výběrového řízení
Pachtovní smlouva, vč. příloh
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením
Dohoda o složení jistoty

GARÁŽ - PRONÁJEM

Žádost o nájem nebytových prostor
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR