NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEBYTOVÉ PROSTORY
GARÁŽE

FORMULÁŘE

BYTY - PRONÁJEM

Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů
Čestné prohlášení
Prohlášení k informaci o zpracování osobních údajů
Vzor označení obálky
Vzory nájemních smluv

BYTY DPS - PRONÁJEM

Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

BYTY - PRODEJ

Návrh kupní smlouvy k výběrovému řízení
Příloha č. 1 - nabídka účastníka výběrového řízení
Příloha č. 2 - prohlášení účastníka výběrového řízení

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM

Žádost o nájem nebytových prostor
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR
Žádost o nájem/výpůjčku dvorany radnice
Ceník nájemného a služeb při pronájmu dvorany radnice
Žádost o nájem prodejního stánku na Jiráskově náměstí
Smlouva o nájmu stánku na Jiráskově náměstí - VZOR

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRODEJ

Oznámení o výběrovém řízení
Postup pro prodej jednotky (VŘ)

PACHT

Podmínky výběrového řízení
Přihláška do výběrového řízení
Pachtovní smlouva, vč. příloh
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením
Dohoda o složení jistoty
Výsledek výběrového řízení
Přihláška společnosti s r. o. BLUEcat house
Doplňující informace k přihlášce společnosti s r. o. BLUEcat house
Přihláška společnosti s r. o. Mrňousek CZ
Doplňující informace k přihlášce společnosti s r. o. Mrňousek CZ

GARÁŽ - PRONÁJEM

Žádost o nájem nebytových prostor
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR


Tento web navštívilo již 12747 uživatelů
Tento web navštívilo
již  12747  uživatelů.