AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ANKETA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK
« zpět na výpis

Dřevěný stánek č. 2, pozemek parc. č. 3502, Jiráskovo náměstí

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nabízí k pronájmu dřevěný stánek na Jiráskově náměstí pro zajištění celoročních trhů s ukončením pronájmu do 15. 11. 2018 za těchto podmínek:
- minimální cena za pronájem stánku činí 2.000,- Kč/měsíčně + 21% DPH; v případě zvýšeného odběru elekřiny (instalace lednice, varného zařízení apod.) bude k nájemnému připočítána paušální částka za službu (tj. možnost odběru el. energie) ve výši min. 500,- Kč/měsíčně + 21% DPH, přičemž výše paušální částky bude stanovena s ohledem na skutečný příkon daného spotřebiče (žadatel bude povinen uvést konkrétní spotřebiče, které hodlá ve stánku instalovat, vč. hodnoty jejich příkonu)
- sortiment prodeje zboží ve stánku bude nájemcem zajišťován dle části VIII. přílohy tržního řádu
- maximální doba prodeje je 7:00 – 18:00 hodin v pracovních dnech a v sobotu 8.00 - 13.00 hodin,
- nájemce bude uskutečňovat prodej a provoz tržního místa v rámci nájemní smlouvy dle platných právních předpisů a nařízení nebo obecně závazných vyhlášek města, včetně tržního řádu


TECHNICKÝ POPIS
Typ nemovitosti nebytový prostor
Typ transakce pronájem
Lokalita Moravská Ostrava
Obec Ostrava
Ulice a č.p./č.o. Jiráskovo náměstí
Popis pro web Dřevěný stánek č. 2
Kontaktní osoba Petra Ryboňová
T: 720 966 853
M: makler@moap.ostrava.cz
Výměra 2 x 3 m
inženýrské sítě - elektřina ano
Poznámka Vybavení elektroinstalací:
1x 230V/10A

Postup při zájmu o NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM

Seznamte se, prosím, se zásadami.

Formuláře:

Žádost o nájem nebytových prostor

Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR

Dohoda o složení jistoty - VZOR

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - VZOR

Žádost o nájem/výpujčku dvorany radnice

Ceník nájemného a služeb při pronájmu dvorany radnice

Žádost o nájem prodejního stánku na Jiráskově náměstí

Smlouva o nájmu stánku na Jiráskově náměstí - VZOR


Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Moravská Ostrava

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.